A-
 A 
A+
Open login

Οικολογική σήμανση ecolabel & τουρισμός

Ο τομέας του τουρισμού έχει να επιδείξει αρκετά σήματα που πιστοποιούν το σεβασμό είτε των τουριστικών καταλυμάτων είτε / και των τουριστικών προορισμών, προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η μπλέ σημαία για τις ακτές. Τα σήματα αυτά απονέμονται από, ανεξάρτητους κατά κύριο λόγο, φορείς, λόγω της ικανοποίησης συγκεκριμένων οικολογικών κριτηρίων. Η ύπαρξη αρκετών περιβαλλοντικών σημάτων, μερικά από τα οποία είναι αμφιβόλου προέλευσης και με τα οποία, τα τουριστικά καταλύματα αποδεικνύουν την αυξημένη περιβαλλοντική τους επίδοση, δημιουργεί σύγχυση στον τουριστικό πελάτη και μειώνει την αξιοπιστία της περιβαλλοντικής πιστοποίησης τους. Με την Απόφαση 2003/287/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τα κριτήρια για την απονομή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (Ecolabel) στις υπηρεσίες παροχής τουριστικών καταλυμάτων και έχει σαν σκοπό να κατευθύνει τον πελάτη που αναζητά τουριστικές υπηρεσίες, με πιστοποιημένη περιβαλλοντική επίδοση, οι οποίες έμπρακτα αποδεικνύουν το σεβασμό τους προς το περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (Ecolabel) για τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων στοχεύει στους ιδιοκτήτες αλυσίδων ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων πολυτελείας, ορεινών ξενώνων, πανσιόν ή αγροτουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι καλούνται να ενταχθούν στο ecolabel, εφ’ όσον ικανοποιούν τα συγκεκριμένα οικολογικά κριτήρια. Στην Ελλάδα ήδη ένα ξενοδοχείο, το Sunwing Resort Kallithea στη Ρόδο, έχει λάβει το οικολογικό σήμα, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το ecolabel έχει απονεμηθεί σε 40 ξενοδοχεία μέχρι σήμερα. Με την ικανοποίηση των οικολογικών κριτηρίων, το τουριστικό κατάλυμα επιτυγχάνει τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του (με παράλληλη μείωση του λειτουργικού του κόστους) και ειδικότερα: ― Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και χημικών. ― Μείωση των αποβλήτων. ― Περιβαλλοντική πληροφόρηση των επισκεπτών. ― Καλή γενική διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης του τουριστικού καταλύματος. Τα οικολογικά κριτήρια χωρίζονται σε υποχρεωτικά και σε προαιρετικά. Επισημαίνεται ότι, συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν να ικανοποιούνται με την ύπαρξη συγκεκριμένης ενημέρωσης ή υπενθύμισης προς τον πελάτη, όπως η επισήμανση να επαναχρησιμοποιούνται οι πετσέτες ή να μην αφήνουν τις βρύσες ανοικτές. Ορισμένα από τα 37 υποχρεωτικά οικολογικά κριτήρια (τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται, εφ’ όσον είναι εφικτό από τις υποδομές του κράτους) είναι τα εξής : - Απόδοση του καυστήρα μεγαλύτερο από 90%. ό 60% ή / και 80% των λαμπτήρων να είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης. - Ύπαρξη συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. - Αλλαγή των πετσετών και των σεντονιών μία ή δύο φορές την εβδομάδα. - Κατάργηση προϊόντων μιας χρήσης (σαπούνια, σαμπουάν κλπ). - Εκπαίδευση προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα - Πληροφόρηση των επισκεπτών, για να κλείνουν φώτα & κλιματισμό όταν αποχωρούν από τα δωμάτια, να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων στα αποχωρητήρια κ.α. Για κάθε κριτήριο που ικανοποιείται από τα παραπάνω το τουριστικό κατάλυμα «κερδίζει» κάποιους βαθμούς. Όταν συγκεντρώσει τους απαιτούμενους βαθμούς τότε μπορεί να λάβει το ecolabel. Επιπρόσθετα είναι στην ευχέρεια του καταλύματος εφόσον δεν συγκεντρώσει τους απαιτούμενους βαθμούς από τα υποχρεωτικά κριτήρια, να συγκεντρώσει επιπλέον βαθμούς με την ικανοποίηση κάποιων προαιρετικών οικολογικών κριτηρίων, που αριθμούνται σε 47 και για παράδειγμα αναφέρονται τα ακόλουθα: - Τουλάχιστον 2 τοπικά προϊόντα από τρόφιμα τοπικής παραγωγής προσφέρονται σε κάθε γεύμα. - Διάθεση ποδηλάτων στους επισκέπτες κλπ. Για να απονεμηθεί το Οικολογικό Σήμα (Ecolabel) στο τουριστικό κατάλυμα, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΑΣΑΟΣ (Αρμόδιος Φορέας του ΥΠΕΧΩΔΕ). Έκπτωση στα τέλη αίτησης 75% ισχύει για τις μικρές επιχειρήσεις (έως 10 υπαλλήλους) και τα ορεινά αγροτουριστικά καταλύματα και 25% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζομένους). Επιπρόσθετα τα τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με EMAS ή/και με ISO 14001, κερδίζουν έκπτωση 25% από τα ετήσια τέλη χρήσης. Στη συνέχεια, το ΑΣΑΟΣ διεξάγει τον απαραίτητο έλεγχο ικανοποίησης των κριτηρίων και έπειτα το Οικολογικό Σήμα απονέμεται στο τουριστικό κατάλυμα. Επιπρόσθετα το Υπουργείο Ανάπτυξης προκυρήσσει κάθε έτος επιδότηση για επιχειρήσεις με ποσοστό 55%, ώστε να εκπονήσουν το οικολογικό σήμα. Παράλληλα η επιδότηση του κράτους δίνει το δικαίωμα προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε το τουριστικό κατάλυμα να πληρεί τις οικολογικές προδιαγραφές και κριτήρια. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα η οικολογική σήμανση του τουρισμού είναι μείζονος σημασίας, διότι ο τουρισμός αποτελεί κύριο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Οι μεγάλοι tour operators του εξωτερικού (κυρίως βορείων χωρών της Ε.Ε.) ζητούν από τα ξενοδοχεία που συνεργάζονται να αποδεικνύουν την περιβαλλοντική τους δέσμευση. Επίσης οι οικο-τουρίστες, αυτοί δηλαδή που επιλέγουν τον οικολογικό τουρισμό, είναι πιο εύποροι καταναλωτές με αποτέλεσμα την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Οι «οικολογικοί τουρίστες», αυτοί οι οποίοι επιθυμούν την διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα, το οποίο κατά τη λειτουργία του δεν επιβαρύνει το περιβάλλον όσο το επιβαρύνουν άλλα καταλύματα, εμπιστεύονται το Ecolabel. Η ομάδα αυτή των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών είναι σημαντική σε αριθμό ιδίως από τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και έχουν καταφέρει να πιέσουν τους tour operators να ζητούν από τα τουριστικά καταλύματα την ύπαρξη περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίησης ή/και σήμανσης. Επίσης πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε οικολογικά κριτήρια και για τις υπηρεσίες camping. Ήδη για τη διάδοση του Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος εκπονούνται 2 πανευρωπαϊκά προγράμματα LIFE Environment με στόχο την προώθηση του ecolabel στις υπηρεσίες τουρισμού. Μήπως το μέλλον του τουρισμού βρίσκεται και στην περιβαλλοντικά πιστοποιημένη παρεχόμενη υπηρεσία; Μιχάλης Καρασούλας, Περιβαλλοντολόγος, MSc,  Φώτης Κουρμούσης, Υποψ. Διδ. ΕΜΠ

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ